SORU:

apt sistemlerinde apt-get update, apt-get upgrade ve apt-get dist-upgrade ne işe yarar? Farkı nedir?

CEVAP:

Cevap ilgili blog yazısında


SORU:

systemd kullanan sistemlerde, işletim sisteminin açılış süresini hangi komutla görebilirim?

CEVAP:

systemd-analyze


SORU:

systemd kullanan sistemlerde, hangi servisin başlangıçta ne kadar sürede başladığını nasıl görebilirim?

CEVAP:

systemd-analyze blame


SORU:

Bir web adresinin IP adresini nasıl bulabilirim?

CEVAP:

resolveip www.example.com


SORU:

Bir Linux sisteminde kimler oturum açmış durumda ve ne yapıyorlar, Nasıl görüntülenir?

CEVAP:

w


SORU:

Dosya adında uzantı olmayan bir dosyanın türünü (jpg,doc,exe,pdf?) nasıl öğrenebiliriz?

CEVAP:

file dosya


SORU:

FreeBSD güncelleme komutları

CEVAP:

freebsd-update fetch

freebsd-update install


SORU:

FreeBSD güncellemeyi geri alma komutu

CEVAP:

freebsd-update rollback


SORU:

FreeBSD klavye düzenini değiştirme

CEVAP:

kbdmap


SORU:

FreeBSD klavye düzenini sistem başlangıcında Türkçe yapma

CEVAP:

Freebsd klavye kod dosyaları /usr/share/syscons/keymaps/ klasörünün içinde bulunur. İçeriği görmek için ls /usr/share/syscons/keymaps/ komutunu kulanabilirsiniz.

/etc/rc.conf dosyasına aşağıdaki ayarlama satırını ekleyin. keymap="/usr/share/syscons/keymaps/tr.iso9.q.kbd"


SORU:

FreeBSD versiyon bilgisi öğrenmek için gerekli komut

CEVAP:

freebsd-version ; uname -a


SORU:

FreeBSD ipfw kurallarını görüntüleme

CEVAP:

ipfw -d list


SORU:

FreeBSD ağ ve ip bilgisini görüntüleme düzenini değiştirme

CEVAP:

ifconfig

ifconfig em0 | grep "inet " | awk '{ print $2 }'

Not: em0 yerine ifconfig çıktısında yazan ağ kartının adı yazılmalıdır.


SORU:

FreeBSD içinde mevcut kullanıcıları listeleme

CEVAP:

cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | grep -v \#


SORU:

FreeBSD içinde mevcut kullanıcıların ne yaptıklarını listeleme

CEVAP:

w


SORU:

FreeBSD için apache kurulum komutları

CEVAP:

pkg install apache24

sysrc apache24_enable="yes"

service apache24 start


SORU:

FreeBSD içinde kurulum yaparken “size mismatch, fetching from remote” hatası alırsanız aşağıdaki komut ile güncelleme yapabilirsiniz?

CEVAP:

pkg update -f


SORU:

FreeBSD içine php ve uyumluluk modüllerinin kurulumu (myslq veya postgresql kurulumu opsiyonel)

CEVAP:

pkg install php71 php71-mysqli php71-xml php71-gd php71-curl php71-zlib php71-zip php71-hash php71-tokenizer php71-pgsql

cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

nano /usr/local/etc/php.ini

cgi.fix_pathinfo=0

rehash

sysrc nginx_enable=yes mysql_enable=yes php_fpm_enable=yes postgresql_enable=yes

service mysql-server start

service php-fpm start

nano /usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf

;listen = 127.0.0.1:9000 bu satırın başına ; ekleyelim ve hemen altına aşağıdaki satırı ekleyelim.

listen = /var/run/php-fpm.sock

ardından aşağıdaki satırların başındaki ; işaretlerini kaldıralım.

listen.owner = www

listen.group = www

listen.mode = 0660


SORU:

Linux içinde komut satırından torrent indirmek için komut

CEVAP:

aria2c file.torrent veya aria2c http://www.adresi.com/file.torrent


SORU:

SSH üzerinden dosya transferine dair scp örnekleri

CEVAP:

İki farklı uzak makinada arasında transfer:

scp username1@hostname1:/path/to/file username2@hostname2:/path/to/other/file

Yerel makinadan Uzak Makinaya transfer:

scp /path/to/local/file username@hostname:/path/to/remote/file

Uzak Makinadan Yerel Makinaya Transfer:

scp username@hostname:/path/to/remote/file /path/to/local/file

Uzak Makinadan Yerel Makinaya Farklı Port ile transfer:

scp -P 1234 username@hostname:/path/to/remote/file /path/to/local/file


SORU:

FreeBSD boot mesajlarını görme

CEVAP:

more /var/run/dmesg.boot


SORU:

FreeBSD Boot Configuration dosyası hangisidir?

/boot/loader.conf

CEVAP:


SORU:

FreeBSD Örnek ayar dosyaları nerede bulunur?

CEVAP:

/usr/share/examples/etc/hosts


SORU:

FreeBSD Network ayarlarını yaptıktan sonra ağ ayarlarını tekrar başlatma

CEVAP:

service netif restart


SORU:

FreeBSD içinde /etc/rc.conf dosyasında default gateway tanımlanmışsa, service netif restart komutunu ilave olarak hangi komut çalıştırılır?

CEVAP:

service routing restart


SORU:

FreeBSD içinde bir NIC kart nasıl test edilir?

CEVAP:

NIC kartının kendisine ping sinyali gönderilir. Cevap alınırsa, diğer NIC kartlarının IP adreslerine ping sinyali gönderilir.

ping -c5 192.168.1.13

ping -c5 192.168.2.27


SORU:

FreeBSD içinde DHCP Server aktif değilse (Bkz.: cat /etc/rc.conf) manual ayar nasıl yapılır.

CEVAP:

/etc/rc.conf içine aşağıdaki örneğe benzer şekilde satırlar eklenmelidir.

ifconfig_dc0="inet 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0"

ifconfig_dc1="inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 media 10baseT/UTP"


SORU:

FreeBSD DNS ayarları yapılmamış ise nasıl yapılır?

CEVAP:

/etc/hosts dosyasının içine domain ve IP adrese manual olarak eklenmelidir.


SORU:

FreeBSD aktif rotalama tablosunu görme

CEVAP:

netstat -rn


SORU:

FreeBSD içinde dinleme yapan portları görme

CEVAP:

netstat -ln


SORU:

FreeBSD için RAM ve SWAP planlaması nasıl olmalıdır?

CEVAP:

RAM miktarı 4GB ve aşağısındaysa, SWAP miktarı RAM miktarnın 2 katı olmalıdır. RAM miktarı 4GB dan daha büyükse, SWAP miktarı RAM miktarıyla eşit olmalıdır.


SORU:

FreeBSD sistem durumunu öğrenmek için kullanılabilecek komutlar nelerdir?

CEVAP:

ps -x systat netstat


SORU:

FreeBSD çalışan prosesleri &CPU sıralı inceleme

CEVAP:

ps ax --no-headings -o user,pid,%cpu,%mem,vsz,sgi_rss,tname,stat,start_time,time,ucmd |sort -nrk 3


SORU:

CEVAP: