Terminal kullanmayı seviyorsanız ve özellikle birden çok terminal ile işlemlerinizi yapıyorsanız Terminix terminal programını deneyebilirsiniz. Açtığınız pencereleri, ekranı dikey ve yatay şekilde bölerek yerleştirebildiğiniz terminix programına bir kısayol tuşu atayarak, Quake benzeri kullanıma da sahip olabilirsiniz.

Terminix programının genel özellikleri

 • Terminal pencerelerini dikey ve yatay olarak yerleştirebilme.
 • Sürükle bırak yardımıyla pencere yerlerini değiştirebilme
 • Fare yardımıyla bir pencereyi ana pencereden ayırma
 • Bir terminalde yazılan komutun diğerlerinde de tekrar kullanılabilme imkanı
 • Pencere tasarımını kaydederek sonradan tekrar yükleyebilme
 • Transparan arka plan rengi ayarlayabilme
 • Terminal penceresi aktif olmasa da işlem tamamlandı uyarısı alabilme
 • Farklı renk şemalarıyla pencere tasarımı kaydedebilme

3pencereliterminix

4pencereliterminix

Terminix Kurulum

Gereklilikler

 • GTK 3.14 ve üzeri
 • GTK VTE 0.42 ve üzeri
 • Dconf
 • GSettings
 • Nautilus-Python for Nautilus

RHEL/CentOS 7 and Fedora 22-24

Öncelikle /etc/yum.repos.d/ klasörünün içerisine terminix.repo isimli yeni bir dosya oluşturup içerisine aşağıda bulunan kodları yapıştırarak kayıt etmelisiniz. Not: (kaydederek çıkmak için :wq kullanılır.)

vi /etc/yum.repos.d/terminix.repo
[heikoada-terminix]
name=Copr repo for terminix owned by heikoada
baseurl=https://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/heikoada/terminix/fedora-$releasever-$basearch/
skip_if_unavailable=True
gpgcheck=1
gpgkey=https://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/heikoada/terminix/pubkey.gpg
enabled=1
enabled_metadata=1

Kaydedip kapatın (:wq <enter>) ve daha sonra kurulumu aşağıdaki komutlarla yapın.

---------------- RHEL/CentOS 7 ---------------- 
# yum update
# yum install terminix
---------------- Fedora 22-24 ---------------- 
# dnf update
# dnf install terminix

Ubuntu 16.04-14.04 ve Linux Mint 18-17

Terminix, Debian ve Ubuntu resmi paket depolarında bulunmamaktadır. Bu sebeple github sayfasından sıkıştırılmış dosyayı indirerek kurabiliriz.

cd
wget -c https://github.com/gnunn1/terminix/releases/download/1.1.1/terminix.zip
sudo unzip terminix.zip -d / 
sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/

OpenSUSE

OpunSUSE kullanıcıları resmi paket depolarında Terminix bulunduğundan doğrudan kurulum yapabilirler.

ArcLinux

Arc Linux kullanıcıları https://aur.archlinux.org/packages/terminix adresinde bulunan paketleri kullanarak Terminix kurabilirler.

pacman -S terminix

Terminix Kaldırmak

Aşağıdaki komutları, metin editörüyle oluşturacağınız uninstall.sh isimli dosyaya kaydedin ve kapatın.

#!/usr/bin/env sh

if [ -z "$1" ]; then
  export PREFIX=/usr
  # Make sure only root can run our script
  if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
    echo "This script must be run as root" 1>&2
    exit 1
  fi
else
  export PREFIX=$1
fi

echo "Uninstalling from prefix ${PREFIX}"

rm ${PREFIX}/bin/terminix
rm ${PREFIX}/share/glib-2.0/schemas/com.gexperts.Terminix.gschema.xml
glib-compile-schemas ${PREFIX}/share/glib-2.0/schemas/
rm -rf ${PREFIX}/share/terminix

find ${PREFIX}/share/locale -type f -name "terminix.mo" -delete
find ${PREFIX}/share/icons/hicolor -type f -name "com.gexperts.Terminix.png" -delete
find ${PREFIX}/share/icons/hicolor -type f -name "com.gexperts.Terminix*.svg" -delete
rm ${PREFIX}/share/nautilus-python/extensions/open-terminix.py
rm ${PREFIX}/share/dbus-1/services/com.gexperts.Terminix.service
rm ${PREFIX}/share/applications/com.gexperts.Terminix.desktop
rm ${PREFIX}/share/metainfo/com.gexperts.Terminix.appdata.xml

Oluşturduğunuz uninstall.sh isimli dosyayı çalıştırılabilir hale getirin ve kaldırma işlemini tamamlayın.

chmod +x uninstall.sh
sudo sh uninstall.sh

 

!!!Sponsor/Reklam

VPN 100

Yazar


İnternette araştırdığı faydalı bilgileri bu blogta yayınlamaktadır.
Genel olarak Linux ve güvenlik konularına ilgi duyar.
Yazara ait blog yazıları eğitim amaçlıdır.
Etik kuralların dışında kullanım sorumluluğu kullanıcıya aittir.

subscribe via RSS